கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன்

Bible Students United Church
வேத மாணவர்கள்

Last Update!

19 April 2023 - Studies in the Scriptures - New Creation Volume - 6 | Full Classes - Added 

Subject TittleSpeaker NameMeetingDate
புறம்பான இருள்Bro. JamesSunday Prayer31-07-2022
எபேசுவில் நடந்த கலகம்Bro. JamesReprints Study29-07-2022
புது சிருஷ்டியின் சுதந்திரம்Bro. KarthikeyanNew Creation Study27-07-2022
எறும்பினிடத்தில் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்Bro. KarthikeyanCharacter Study25-07-2022
எசேக்கியாவிடமிருந்து நமக்கான பாடம்Bro. Vinoth BabuSunday Prayer24-07-2022
எருசலேம் நோக்கிய பயணம் (R 5935) Part-2Bro. JamesReprints Study22-07-2022
புது சிருஷ்டியின் தற்கால சுதந்திரம்Bro. KarthikeyanNew Creation Study20-07-2022
ஒருவரையொருவர் கவனித்துBro. Vinoth BabuCharacter Study18-07-2022
முட்டாள் மகனும் அன்பு தந்தையும்Bro. PalpandiSunday Prayer17-07-2022
எருசலேம் நோக்கிய பயணம் (R 5935) Part-1Bro. JamesReprints Study15-07-2022
புது சிருஷ்டியின் சத்துருக்களும், அவனுக்கு வரும் தாக்குதல்களும் Part-3Bro. KarthikeyanNew Creation Study13-07-2022
வைராக்கியம்Bro. PalpandiCharacter Study11-07-2022
10 கட்டளைகள்Bro. NithinSunday Prayer10-07-2022
மன்னிப்புப்பெற பாவத்தை அறிக்கையிடுதல் அத்தியாவசியம் Part-2Bro. JamesReprints Study08-07-2022
புது சிருஷ்டியின் சத்துருக்களும், அவனுக்கு வரும் தாக்குதல்களும் Part-2Bro. KarthikeyanNew Creation Study06-07-2022
குணாதிசயங்களை உருவாக்குவதில் முடிவுBro. ChinthanCharacter Study04-07-2022
எங்களிடம் ஒரு நங்கூரம் உள்ளதுBro. ChinthanSunday Prayer03-07-2022
மன்னிப்புப்பெற பாவத்தை அறிக்கையிடுதல் அத்தியாவசியம் Part-1Bro. JamesReprints Study01-07-2022
புது சிருஷ்டியின் சத்துருக்களும், அவனுக்கு வரும் தாக்குதல்களும் Part-1Bro. KarthikeyanNew Creation Study29-06-2022
சிறிய காரியங்கள்Bro. NithinCharacter Study27-06-2022
இரண்டாம் மரணம்Bro. KarthikeyanSunday Prayer26-06-2022
உண்மையானதும் தவறானதுமான ஊழிய நியமனங்கள் Part-2Bro. JamesReprints Study24-06-2022
புது சிருஷ்டியின் சத்துருக்கள்Bro. KarthikeyanNew Creation Study22-06-2022
விருந்துBro. KarthikeyanCharacter Study20-06-2022
தாவீதும் யோவாபும்Bro. Mariyadhas100th General Convention19-06-2022
இன்னும் என்னிடத்தில் என்ன குறை உண்டுBro. Senthil100th General Convention19-06-2022
அவருடைய கடைசி நாளில்Bro. Pushparaj100th General Convention19-06-2022
ஆறாம் வாதைBro. Deepan100th General Convention18-06-2022
ஜாமக்காரன்Bro. Vilis Raj100th General Convention18-06-2022
286.1 InchesBro. Nithin100th General Convention18-06-2022
குளிரும் அனலும்Bro. Dhivakar100th General Convention18-06-2022
நிறைவேற நெருங்கி வருகிற தீர்க்கதரிசனம்Bro. Raju100th General Convention18-06-2022
யோசுவா யோர்தானை கடந்து போகுதல்Bro. James100th General Convention17-06-2022
துரோகம் பண்ணுகிறவனுமாகிய உனக்கு ஐயோBro. Vinoth Babu100th General Convention17-06-2022
கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வருமென்று அறிவாயாகBro. Daison100th General Convention17-06-2022
கடைசி கால சபைக்கு யோவானின் ஆலோசனைBro. Francis100th General Convention17-06-2022
Consecrated, But Not A Cross BearerBro. Ruban Chakravarthi100th General Convention17-06-2022
ஜெபம்Bro. PalpandiCharacter Study13-06-2022
El ShaddaiBro. JamesSunday Prayer12-06-2022
உண்மையானதும் தவறானதுமான ஊழிய நியமனங்கள் Part-1Bro. JamesReprints Study10-06-2022
கிறிஸ்தவன்Bro. JamesGeneral Bible Study08-06-2022
உங்கள் தோட்டத்தில் இருப்பது என்ன?Bro. Vinoth BabuCharacter Study06-06-2022
மீனிலிருந்து பாடம்Bro. ChinthanSunday Prayer05-06-2022
பரிசுத்த பவுல் அடைந்த துக்கங்களும் சந்தோஷங்களும்Bro. JamesReprints Study03-06-2022
புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் Part-6Bro. ChinthanNew Creation Study01-06-2022
சோதனைகளைத் தழுவுதல்Bro. ChinthanCharacter Study30-05-2022
மனதின் வல்லமைBro. Ruban ChakravarthiSunday Prayer29-05-2022
கோட்டையில் ஒரு கைதி R.5942Bro. JamesReprints Study27-05-2022
புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் Part-5Bro. ChinthanNew Creation Study25-05-2022
மத்தேயு, யாக்கோபு & கானானியனாகிய சீமோன்Bro. NithinCharacter Study23-05-2022
இஸ்ரயேல் மற்றும் அம்மோன்Bro. Vinoth BabuSunday Prayer22-05-2022
The Arrest Of St. Paul (R5942)Bro. JamesReprints Study20-05-2022
புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் Part-4Bro. ChinthanNew Creation Study18-05-2022
மன அழுத்தம்Bro. KarthikeyanCharacter Study16-05-2022
சிப்பிரா பூவாBro. PalpandiSunday Prayer15-05-2022
தெய்வீக சுருள் அதை காண்பதற்கு பாத்திரன் யார் ?Bro. JamesReprints Study13-05-2022
புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் Part-3Bro. ChinthanNew Creation Study11-05-2022
நொறுங்குண்டதும் நருங்குண்டதுமான இருதயம்Bro. Vinoth BabuCharacter Study09-05-2022
இராஜ்ஜியத்தில் முற்பிதாக்கள்Bro. NithinSunday Prayer08-05-2022
கர்த்தரின் கட்டளைகளை கடைபிடித்தல் பாகம்-2 R.5946Bro. JamesReprints Study06-05-2022
புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் Part-2Bro. ChinthanNew Creation Study04-05-2022
உயிர்தெழுந்த கிறிஸ்து அவிசுவாசியை கண்டுபிடித்தார்Bro. PalpandiCharacter Study02-05-2022
யோனாவின் அடையாளம்Bro. KarthikeyanSunday Prayer01-05-2022
கர்த்தரின் கட்டளைகளை கடைபிடித்தல் பாகம்-1 R.5946Bro. JamesReprints Study29-04-2022
புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் Part-1Bro. ChinthanNew Creation Study27-04-2022
குறை காணும் குணம்Bro. NithinCharacter Study25-04-2022
தேவ சமாதானம்Bro. JamesSunday Prayer24-04-2022
உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாயிங்கள்Bro. JamesReprints Study22-04-2022
பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமைBro. NithinNew Creation Study20-04-2022
யார் நீதிமான்Bro. KarthikeyanCharacter Study18-04-2022
சிநேகிதன்Bro. ChinthanSunday Prayer17-04-2022
மேல் வீட்டு அறைBro. Vinoth BabuMemorial Study15-04-2022
Lords SupperBro. JamesMemorial Study15-04-2022
உங்களால் கூடுமாBro. ChinthanMemorial Study13-04-2022
இயேசு கிறிஸ்துவின் கடைசி கேள்விகள்Bro. PalpandiMemorial Study12-04-2022
மனுஷரால் வெறுத்துபுறக்கணிக்கப்பட்டவர்Bro. NithinMemorial Study11-04-2022
துரோகிBro. SathishMemorial Study10-04-2022
எழுதியிருந்த பாத்திரம்..Bro. PalpandiSunday Prayer10-04-2022
சேவல் கூவுகிறதற்கு முன்னும் பின்னும்Bro. KarthikeyanMemorial Study08-04-2022
எல்லாம் முடிந்த்துBro. BabuMemorial Study07-04-2022
நிதானித்தல்Bro. AnburoisMemorial Study06-04-2022
கிறிஸ்துவின் சிந்தைBro. KannanMemorial Study05-04-2022
மரண நேரத்திலும் மரணத்திலும் மனதை மாற்றியவர்Bro. StefanMemorial Study04-04-2022
Way To Gethsemane (தனிமை! தவிப்பு!)Bro. ChinthanMemorial Study03-04-2022
ஆவிக்குரிய கணக்குகளை வருடந்தோறும் கணக்குப் பார்த்தல்Bro. Vinoth BabuSunday Prayer03-04-2022
பாதம் கழுவுதல்Bro. ThayalanMemorial Study02-04-2022
இரண்டு கள்வர்கள்Bro. SaravananMemorial Study01-04-2022
காய்பாவின் தீர்க்கதரிசனம்Bro. Victor ImmanMemorial Study31-03-2022
Feelings And EmotionBro. DhineshMemorial Study30-03-2022
பரிசுத்த ஆவியின் பெலன்Bro. Susai RajanMemorial Study29-03-2022
யோசியா ராஜாவின் பஸ்காBro. RajandranMemorial Study28-03-2022
கர்த்தருடைய பாத்திரம் மற்றும் கர்த்தருடைய போஜனபந்திBro. JoshuaMemorial Study27-03-2022
அவருடைய எலும்புகள் முறிக்கப்படவில்லைBro. NithinSunday Prayer27-03-2022
பஸ்கா நாட்களின் முக்கியத்துவம்Bro. RameshMemorial Study26-03-2022
அறுவடை இன்னும் முடியவில்லை Part-2Bro. JamesReprints Study25-03-2022
பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை Part-3Bro. NithinNew Creation Study23-03-2022
பிசாசை எதிர்க்கவும்Bro. ChinthanCharacter Study21-03-2022
கிறிஸ்துவுடனே கூட எருசலேமுக்கு பயணம்Bro. KarthikeyanSunday Prayer20-03-2022
அறுவடை இன்னும் முடியவில்லை Part-1Bro. JamesReprints Study18-03-2022
பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை Part-2Bro. NithinNew Creation Study16-03-2022
பஸ்கா காலத்தின் போதான விசேஷித்த சோதனைகள்Bro. AnbarasanCharacter Study14-03-2022
காவலில் இருந்த ஆவிகள்Bro. JamesSunday Prayer13-03-2022
மிகுதியான உபத்திரவங்கள் - மேலான வெகுமதிBro. JamesReprints Study11-03-2022
பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை Part-1Bro. NithinNew Creation Study09-03-2022
நேற்றும் இன்றும் என்றும்Bro. PalpandiCharacter Study07-03-2022
The Opening Of The PerisonBro. ChinthanSunday Prayer06-03-2022
தோல்வி அடைந்த சதித்திட்டம் Part-2Bro. JamesReprints Study04-03-2022
புது சிருஷ்டியின் விவாகம் & சிலாக்கியம், கடமைகளும்Bro. PalpandiNew Creation Study02-03-2022
தேவன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கும் மூன்று காரியங்கள்Bro. KarthikeyanCharacter Study28-02-2022
ஆகாய் மற்றும் அறுவடைBro. Vinoth BabuSunday Prayer27-02-2023
தோல்வி அடைந்த சதித்திட்டம் Part-1Bro. JamesReprints Study25-02-2022
புது சிருஷ்டியின் விவாகம் & சிலாக்கியம், கடமைகளும் Part-2Bro. PalpandiNew Creation Study23-02-2022
பரத்துக்குரியவைகளை நேசிக்கும்படி நம் சிந்தையை பயிற்றுவித்தல்Bro. Vinoth BabuCharacter Study21-02-2022
ஆடுகளின் நடுவே ஓநாய்களை கண்டறிதல்Bro. PalpandiSunday Prayer20-02-2022
St. Paul Before FelixBro. JamesReprints Study18-02-2022
புது சிருஷ்டியின் விவாகம் & சிலாக்கியம், கடமைகளும் Part-1Bro. PalpandiNew Creation Study16-02-2022
ஆவிக்குரிய நிராகரிப்புBro. NithinCharacter Study14-02-2022
ஆவியில் ஜெநிப்பிக்கப்படுதலும் அதற்கான அடையாளங்களும்Bro. NithinSunday Prayer13-02-2022
ஆவிக்குரிய பெருமையிலுள்ள அபாயம் Part -3Bro. JamesReprints Study11-02-2022
புது சிருஷ்டியின் பஸ்கா Part -2Bro. Vinoth BabuNew Creation Study09-02-2022
கிறிஸ்தவர்கள் பெருமைக்கு எதிராக போராடுகிறார்கள்Bro. ChinthanGeneral Bible Study07-02-2022
சாத்தான் கட்டப்படுதல் குறித்த தீர்க்கதரிசனம்Bro. KarthikeyanSunday Prayer06-02-2022
ஆவிக்குரிய பெருமையிலுள்ள அபாயம் Part -2Bro. JamesReprints Study04-02-2022
புது சிருஷ்டியின் பஸ்கா Part-1Bro. Vinoth BabuNew Creation Study02-02-2022
பொறுமை PatienceBro. PalpandiGeneral Bible Study31-01-2022
சுத்தமான வாழ்க்கையின் கோட்பாடுBro. JamesSunday Prayer30-01-2022
ஆவிக்குரிய பெருமையிலுள்ள அபாயம் Part-1Bro. JamesReprints Study28-01-2022
குடும்பம் (Family)Bro. BabuOne Day Convetion26-01-2022
Machir The Son Of AmielBro. DhayalanOne Day Convetion26-01-2022
Eyes Were OpenedBro. Susai RajanOne Day Convetion26-01-2022
தேவனுடைய எதிராளி யார்?Bro. SathishOne Day Convetion26-01-2022
வேத மாணவர்கள் செய்யக் கூடாத 4 காரியங்கள்Bro. KarthikeyanCharacter Study24-01-2022
வழிபாடு WorshipBro. ChinthanSunday Prayer23-01-2022
முதலிடம் தேவனுக்கு கடைசி இடம் சுயத்துக்கு R5958Bro. JamesReprints Study20-01-2022
புது சிருஷ்டியின் ஞானஸ்நானம் Part-4Bro. KarthikeyanNew Creation Study19-01-2022
மனரம்மியமாய் இருக்க கற்றுக்கொள்ளுதல்Bro. NithinCharacter Study17-01-2022
மறைத்து கொண்டிருக்கிறத தேவன்Bro. AbramSunday Prayer16-01-2022
நீதிமானாக்கப்படுதல் என்றால் என்ன? எப்போது? எப்படி?Bro. JamesReprints Study13-01-2022
புது சிருஷ்டியின் ஞானஸ்நானம் Part-3Bro. KarthikeyanNew Creation Study12-01-2022
தானியேலும் சிங்கமும்Bro. ChinthanGeneral Bible Study10-01-2022
பிதாவின் சித்தம்Bro. Vinoth BabuSunday Prayer09-01-2022
ராயனுக்கு அபயமிடுதல் (An Appeal To Ceaser)Bro. JamesReprints Study06-01-2022
புது சிருஷ்டியின் ஞானஸ்நானம் Part-2Bro. KarthikeyanNew Creation Study05-01-2022
ஆகில்லா & பிரிஸ்கில்லாBro. Vinoth BabuCharacter Study03-01-2022
சபையின் கடைசி கால அனுபவம்Bro. NithinSunday Prayer02-01-2022
புதுசிருஷ்டி அறிமுக பாடம் - பாகம் 1Bro. KarthikeyanVolume - 6 11-11-2020
அத்தியாயம் 1 - ஆதியிலே - பாகம் 1Bro. KarthikeyanVolume - 6 18-11-2020
அத்தியாயம் 1 - ஆதியிலே - பாகம் 2Bro. KarthikeyanVolume - 6 25-11-2020
அத்தியாயம் 1 - ஆதியிலே - பாகம் 3Bro. KarthikeyanVolume - 602-12-2020
அத்தியாயம் 2 - புது சிருஷ்டி - பாகம் 1Bro. PalpandiVolume - 609-12-2020
அத்தியாயம் 2 - புது சிருஷ்டி - பாகம் 2Bro. PalpandiVolume - 616-12-2020
அத்தியாயம் 3 - புதுசிருஷ்டியின் அழைப்பு - பாகம் 1Bro. PalpandiVolume - 623-12-2020
அத்தியாயம் 3 - புதுசிருஷ்டியின் அழைப்பு - பாகம் 2Bro. PalpandiVolume - 630-12-2020
அத்தியாயம் 3 - புதுசிருஷ்டியின் அழைப்பு - பாகம் 3Bro. PalpandiVolume - 606-01-2021
அத்தியாயம் 3 - புதுசிருஷ்டியின் அழைப்பு - பாகம் 4Bro. PalpandiVolume - 612-01-2021
அத்தியாயம் 3 - புதுசிருஷ்டியின் அழைப்பு - பாகம் 5Bro. PalpandiVolume - 620-01-2021
அத்தியாயம் 3 - புதுசிருஷ்டியின் அழைப்பு - பாகம் 6Bro. PalpandiVolume - 627-01-2021
அத்தியாயம் 4 - புதுசிருஷ்டி முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டது - பாகம் 1Bro. EzekielVolume - 603-02-2021
அத்தியாயம் 4 - புதுசிருஷ்டி முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டது - பாகம் 2Bro. EzekielVolume - 610-02-2021
அத்தியாயம் 4 - புதுசிருஷ்டி முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டது - பாகம் 3Bro. EzekielVolume - 617-02-2021
அத்தியாயம் 4 - புதுசிருஷ்டி முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டது - பாகம் 4Bro. EzekielVolume - 624-02-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 1Bro. ChinthanVolume - 631-03-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 2Bro. ChinthanVolume - 607-04-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 3Bro. ChinthanVolume - 615-04-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 4Bro. ChinthanVolume - 621-04-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 5Bro. ChinthanVolume - 628-04-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 6Bro. ChinthanVolume - 605-05-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 7Bro. ChinthanVolume - 612-05-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 8Bro. ChinthanVolume - 619-05-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 9Bro. ChinthanVolume - 626-05-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 10Bro. ChinthanVolume - 602-06-2021
அத்தியாயம் 5 - புது சிருஷ்டியின் அமைப்பு - பாகம் 11Bro. ChinthanVolume - 609-06-2021
அத்தியாயம் 6 - புதுசிருஷ்டியில் ஒழுங்கும் முறையும் - பாகம் 1Bro. NithinVolume - 616-06-2021
அத்தியாயம் 6 - புதுசிருஷ்டியில் ஒழுங்கும் முறையும் - பாகம் 2Bro. NithinVolume - 623-06-2021
அத்தியாயம் 6 - புதுசிருஷ்டியில் ஒழுங்கும் முறையும் - பாகம் 3Bro. NithinVolume - 630-06-2021
அத்தியாயம் 6 - புதுசிருஷ்டியில் ஒழுங்கும் முறையும் - பாகம் 4Bro. NithinVolume - 607-07-2021
அத்தியாயம் 6 - புதுசிருஷ்டியில் ஒழுங்கும் முறையும் - பாகம் 5Bro. NithinVolume - 614-07-2021
அத்தியாயம் 6 - புதுசிருஷ்டியில் ஒழுங்கும் முறையும் - பாகம் 6Bro. NithinVolume - 621-07-2021
அத்தியாயம் 6 - புதுசிருஷ்டியில் ஒழுங்கும் முறையும் - பாகம் 7Bro. NithinVolume - 628-07-2021
அத்தியாயம் 6 - புதுசிருஷ்டியில் ஒழுங்கும் முறையும் - பாகம் 8Bro. NithinVolume - 604-08-2021
அத்தியாயம் 7 - புது சிருஷ்டியின் பிரமாணம் - பாகம் 1Bro. PalpandiVolume - 611-08-2021
அத்தியாயம் 7 - புது சிருஷ்டியின் பிரமாணம் - பாகம் 2Bro. PalpandiVolume - 618-08-2021
அத்தியாயம் 7 - புது சிருஷ்டியின் பிரமாணம் - பாகம் 3Bro. PalpandiVolume - 625-08-2021
அத்தியாயம் 8 - புது சிருஷ்டியின் ஒயுவுநாள் அல்லது இளைப்பாறுதல் - பாகம் 1Bro. Vinoth BabuVolume - 601-09-2021
அத்தியாயம் 8 - புது சிருஷ்டியின் ஒயுவுநாள் அல்லது இளைப்பாறுதல் - பாகம் 2Bro. Vinoth BabuVolume - 609-09-2021
அத்தியாயம் 9 - புது சிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு - பாகம் 1Bro. ChinthanVolume - 615-09-2021
அத்தியாயம் 9 - புது சிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு - பாகம் 2Bro. ChinthanVolume - 622-09-2021
அத்தியாயம் 9 - புது சிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு - பாகம் 3Bro. ChinthanVolume - 629-09-2021
அத்தியாயம் 9 - புது சிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு - பாகம் 4Bro. ChinthanVolume - 606-10-2021
அத்தியாயம் 9 - புது சிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு - பாகம் 5Bro. ChinthanVolume - 608-12-2021
அத்தியாயம் 9 - புது சிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு - பாகம் 6Bro. ChinthanVolume - 615-12-2021
அத்தியாயம் 9 - புது சிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு - பாகம் 7Bro. ChinthanVolume - 622-12-2021
அத்தியாயம் 10 - புது சிருஷ்டியின் ஞானஸ்நானம் - பாகம் 1Bro. KarthikeyanVolume - 629-12-2021
அத்தியாயம் 10 - புது சிருஷ்டியின் ஞானஸ்நானம் - பாகம் 2Bro. KarthikeyanVolume - 605-01-2022
அத்தியாயம் 10 - புது சிருஷ்டியின் ஞானஸ்நானம் - பாகம் 3Bro. KarthikeyanVolume - 612-01-2022
அத்தியாயம் 10 - புது சிருஷ்டியின் ஞானஸ்நானம் - பாகம் 4Bro. KarthikeyanVolume - 619-01-2022
அத்தியாயம் 11 - புது சிருஷ்டியின் பஸ்கா - பாகம் 1Bro. Vinoth BabuVolume - 602-02-2022
அத்தியாயம் 11 - புது சிருஷ்டியின் பஸ்கா - பாகம் 2Bro. Vinoth BabuVolume - 609-02-2022
அத்தியாயம் 12 - புதுசிருஷ்டியின் விவாகம் & சிலாக்கியம், கடமைகளும் - பாகம் 1Bro. PalpandiVolume - 616-02-2022
அத்தியாயம் 12 - புதுசிருஷ்டியின் விவாகம் & சிலாக்கியம், கடமைகளும் - பாகம் 2Bro. PalpandiVolume - 623-02-2022
அத்தியாயம் 12 - புதுசிருஷ்டியின் விவாகம் & சிலாக்கியம், கடமைகளும் - பாகம் 3Bro. PalpandiVolume - 602-03-2022
அத்தியாயம் 13 - பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை - பாகம் 1Bro. NithinVolume - 609-03-2022
அத்தியாயம் 13 - பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை - பாகம் 2.1Bro. NithinVolume - 616-03-2022
அத்தியாயம் 13 - பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை - பாகம் 2.2Bro. NithinVolume - 616-03-2022
அத்தியாயம் 13 - பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை - பாகம் 2Bro. NithinVolume - 616-03-2022
அத்தியாயம் 13 - பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை - பாகம் 3Bro. NithinVolume - 623-03-2022
அத்தியாயம் 13 - பெற்றோர் என்ற முறையில் புது சிருஷ்டியின் கடமை - பாகம் 4Bro. NithinVolume - 620-04-2022
அத்தியாயம் 14 - புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் - பாகம் 1Bro. ChinthanVolume - 627-04-2022
அத்தியாயம் 14 - புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் - பாகம் 2Bro. ChinthanVolume - 604-05-2022
அத்தியாயம் 14 - புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் - பாகம் 3Bro. ChinthanVolume - 611-05-2022
அத்தியாயம் 14 - புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் - பாகம் 4Bro. ChinthanVolume - 618-05-2022
அத்தியாயம் 14 - புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் - பாகம் 5Bro. ChinthanVolume - 625-05-2022
அத்தியாயம் 14 - புது சிருஷ்டியின் பலவிதமான பூலோக கடமைகள் - பாகம் 6Bro. ChinthanVolume - 601-06-2022
அத்தியாயம் 15 - புதுசிருஷ்டியின் சத்துருக்களும், அவனுக்கு வரும் தாக்குதகளும் - பாகம் 1Bro. KarthikeyanVolume - 622-06-2022
அத்தியாயம் 15 - புதுசிருஷ்டியின் சத்துருக்களும், அவனுக்கு வரும் தாக்குதகளும் - பாகம் 2Bro. KarthikeyanVolume - 629-06-2022
அத்தியாயம் 15 - புதுசிருஷ்டியின் சத்துருக்களும், அவனுக்கு வரும் தாக்குதகளும் - பாகம் 3Bro. KarthikeyanVolume - 606-07-2022
அத்தியாயம் 15 - புதுசிருஷ்டியின் சத்துருக்களும், அவனுக்கு வரும் தாக்குதகளும் - பாகம் 4Bro. KarthikeyanVolume - 613-07-2022
அத்தியாயம் 16 - புது சிருஷ்டியின் தற்கால சுதந்திரம் - பாகம் 1Bro. KarthikeyanVolume - 620-07-2022
அத்தியாயம் 16 - புது சிருஷ்டியின் தற்கால சுதந்திரம் - பாகம் 2Bro. KarthikeyanVolume - 627-07-2022
அத்தியாயம் 16 - புது சிருஷ்டியின் தற்கால சுதந்திரம் - பாகம் 3Bro. KarthikeyanVolume - 603-08-2022
அத்தியாயம் 16 - புது சிருஷ்டியின் தற்கால சுதந்திரம் - பாகம் 4Bro. KarthikeyanVolume - 610-08-2022
அத்தியாயம் 17 - புதுசிருஷ்டியின் உயிர்த்தெழுதலின் சுதந்திரம் - பாகம் 1Bro. PalpandiVolume - 617-08-2022
அத்தியாயம் 17 - புதுசிருஷ்டியின் உயிர்த்தெழுதலின் சுதந்திரம் - பாகம் 2Bro. PalpandiVolume - 624-08-2022
அத்தியாயம் 17 - புதுசிருஷ்டியின் உயிர்த்தெழுதலின் சுதந்திரம் - பாகம் 3Bro. PalpandiVolume - 631-08-2022
அத்தியாயம் 17 - புதுசிருஷ்டியின் உயிர்த்தெழுதலின் சுதந்திரம் - பாகம் 4Bro. PalpandiVolume - 607-09-2022